Champignondagen 2023

Champignondagen 2023

Nesco Biologische Champignons

Extra koeltechnische informatie champignondagen [English below]

Chiller:

Voor de koeling van het koud water voor de champignonkwekerij hebben we een Carrier 30RBP 610 geplaatst. De installatie heeft een koelvermogen van 595 kW met een EER van 3.04. De installatie is daarnaast voorzien van volledige warmteterugwinning, dit betekent een maximaal verwarmingsvermogen van 684 kW met een COP van 4.59. Het koudemiddel is R-32 en de koudedrager een mengsel van water/glycol.

Natuurlijke koudemiddelen en warmtepompen:

Verbrugge Koeltechniek is ook gespecialiseerd in het bouwen van koelinstallaties met een natuurlijk koudemiddel, bijvoorbeeld CO2 (koolstofdioxide) of NH3 (Ammoniak) of een combinatie daarvan. Met een chiller op basis van NH3 is het mogelijk 30% minder energie te gebruiken. Het is ook mogelijk een installatie te bouwen voor het verwarmen van de champignonkwekerij op basis van een warmtepomp met een natuurlijk koudemiddel, CO2 / NH3 of Propaan. Zie onze referentie bij Champignonkwekerij De Drie Ossen in Gemert.

Koelcel:

De ingestalleerde koelcel is gebouwd voor het inkoelen en bewaren van champignons, voordat ze getransporteerd worden. De installatie is opgebouwd met Kelvion / Goedhart verdampers met Bitzer compressoren. Het gebruikte koudemiddel is R513A om teveel ontvochtiging te voorkomen. Deze koelcellen kunnen ook gereasileerd worden met een natuurlijk koudemiddel, bijvoorbeeld CO2.

[Englisch]

Chiller:

We installed a Carrier 30RBP 610 to cool the cold water for the mushroom farm. The installation has a cooling capacity of 595 kW with an EER of 3.04. The installation is also equipped with full heat recovery, which means a maximum heating capacity of 684 kW with a COP of 4.59. The refrigerant is R-32 and the refrigerant is a mixture of water/glycol.

Natural refrigerants and heat pumps:

Verbrugge Refrigeration also specializes in building cooling installations with a natural refrigerant, such as CO2 (carbon dioxide) or NH3 (ammonia) or a combination thereof. With a chiller based on NH3 it is possible to use 30% less energy. It is also possible to build an installation for heating the mushroom farm based on a heat pump with a natural refrigerant, CO2 / NH3 or Propane. Check our reference at De Drie Ossen in Gemert.

Cold store:

The installed cold store is built for cooling and storing mushrooms before they are transported. The installation is built with Kelvion / Goedhart evaporators with Bitzer compressors. The refrigerant used is R513A to prevent too much dehumidification. These cooling cells can also be re-used with a natural refrigerant, such as CO2.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op